Про затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які надаються КП с. Валяви

 

 

 

 

                                                                                                                          

Герб

ВАЛЯВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОРОДИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   

                      РІШЕННЯ

12.03.2020 року                                                                             №  ­­­­­­­   33

с. Валява                                                                                                                                                                              

Про затвердження тарифів на послуги
з централізованого водопостачання
та централізованого водовідведення,
які надаються КП с. Валяви

 

              Відповідно до ст. 26, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 14, пунктом 3 ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  у зв’язку зі зміною вартості складових на послуги водопостачання та водовідведення, з метою приведення тарифів у відповідність до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво та  забезпечення повноцінної господарської діяльності комунального підприємства по наданню послуг, на підставі звернення комунального підприємства КП с. Валяви,  враховуючи думку членів виконавчого комітету,  виконавчий комітет Валявської сільської ради

 

 

В И Р І Ш И В :

 

 1. Затвердити комунальному підприємству с. Валяви  тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, відкориговані  до  економічно обґрунтованого розрахунку   (розрахунок – калькуляція додається, додаток № 1), що є невід`ємною частиною даного рішення.

1.          2.  Тариф вступає в дію з 01.04.2020 року.

3. Попередні тарифи на вищезазначені послуги вважати такими, що               втратили чинність.

2.      

 1. Комунальному підприємству с. Валяви  укласти із споживачами договори (зміни до договорів) на надання послуг водопостачання та водовідведення.

 

 1. Комунальному підприємству с. Валяви  забезпечити оприлюднення даного рішення за допомогою розміщення інформації  на стендах та дошках оголошень села у 5-ти денний термін, для доведення інформації до абонентів.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника комунального підприємства  с. Валяви Рибник Я.В.

 

 

За дорученням виконкому

 Сільський голова                                                                       Л.О. Лищенко

 

Додаток № 1
Затверджено  рішенням виконавчого
комітету Валявської сільської ради
від 12 березня   2020 р. №  33

 

 

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, які надаються КП с. Валява

                                

                                               

№ п/п

Підприємство надавач послуг

                              Тарифи, грн. за 1 куб. м

Населення

Бюджетні установи, організації, інші підприємства

ФОП

ціна

ціна

ціна

 

1.

 

водопостачання

 

19,30

 

21,20

 

22,10

 

 

 

2.

 

водовідведення

 

22,50

 

24,7

 

             25,80

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Начальник комунального підприємства                                          Я.В. Рибник

 

 

 

 

           Аналіз регуляторного впливу  до проекту регуляторного акту

 

« Про тарифи на послуги водопостачання та водовідведення »

 1. Опис проблеми

 У селі Валява  в сфері надання комунальних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення   є комунальне підприємство села Валяви. Свердловини та водопровідні мережі знаходяться на балансі підприємства.

    Утримання цих засобів та виробництво комунальних послуг відбувається за рахунок коштів, сплачених споживачами. Наразі при наданні послуг з водопостачання склалася ситуація, що діючий на даний час тариф не забезпечує достатнього рівня отримання коштів на відновлення основних засобів. Цей факт ставить під загрозу подальше безаварійне забезпечення споживачів водою, безаварійну роботу інженерних мереж, що забезпечує надання цих послуг.

     Регулювання  викликане необхідністю якісного надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення . Досягнення цієї мети можливе шляхом подальшого удосконалення  системи видобування та розподілу води, підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, покращенню показників виробництва, можливістю утримання у належному стані виробничого обладнання і будівель.

 1. Цілі регулювання.

Прийняття даного рішення має на меті привести тарифи на послуги водопостачання та водовідведення , що надаються КП села Валяви до рівня, що забезпечує:

 • утримання  у належному стані засобів виробництва;
 • забезпечення розвитку виробництва, підвищення надійності, якості технологічного процесу, впровадження енергозберігаючих заходів.        
 1. Механізм регулювання.

Регуляторні цілі передбачається досягнути шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту. Рішення про тарифи на послуги водопостачання  та водовідведення  буде єдиним процедурним документом, відповідно до якого споживачам буде проводитися нарахування плати на послуги водопостачання  та водовідведення .

 1. Альтернативи.

Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акту є:

 • збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих тарифів, дана альтернатива є неприйнятною, оскільки ситуація, що склалася потребує негайного вирішення. В іншому випадку може виникнути ймовірність порушення  режиму надання послуг;
 • відмова від регулювання тарифів на послуги водопостачання  та водовідведення взагалі, дана альтернатива є неприйнятною – не відповідає чинному законодавству.

Прийняття запропонованого регуляторного акту забезпечить вирішення проблем. Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики.

 1. Вигоди та витрати.
 1. Сфера інтересів підприємства.

Вигоди:

 • відновлення  основних засобів;
 • стабільна робота підприємства.
 1. Сфера інтересів споживачів.

Вигоди:

 • отримання послуг водопостачання   та водовідведення на належному рівні.

Витрати:

 • збільшення витрат на оплату послуг.

Обґрунтування можливості досягнення цілей.

На дію  цього регуляторного акта негативно можуть вплинути такі зовнішні фактори, як значні темпи інфляції, зміни в чинному законодавстві. Можливість досягнення цілей є цілком реальною у зв’язку з тим, що метою   

 1. Термін дії регуляторного акту.

Акт приймається на необмежений строк і буде переглянутий у разі потреби.

 1. Показники результативності.

Досліджуватись та вивчатись будуть такі показники:

 1. Показник прибутковості чи збитковості підприємства.
 2. Надходження до бюджетів усіх рівнів.
 3. Рівень відшкодування тарифами витрат на послуги водопостачання та водовідведення .
 4. Витрати на відновлення основних фондів.
 5. Показники витрат та втрат ресурсів:
 • питоме споживання електроенергії;
 • втрати та не обліковані витрати води з системи подачі і розподілу води.
 1. Показники аварійності мереж:
 • кількість аварій на 1км.водопровідних мереж.
 1. Показники якості надання послуг:
 • кількість скарг на проблеми у забезпеченні безперебійними послугами;
 • кількість скарг на проблеми тиску води;
 • кількість скарг на неналежну якість води;
 • кількість скарг стосовно неналежного обслуговування споживачів(тривалий термін розгляду заяв, запитів, скарг, звернень по телефону тощо).
 1.    Заходи з відстеження результативності.

Базове дослідження здійснюється відповідно до діючих тарифів за показниками результативності, які зазначені в попередньому розділі АРВ.

   Повторне дослідження буде здійснено через рік після набрання чинності акту, але не пізніше, ніж через два роки за показниками результативності, які зазначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.

 

 

 

Начальник комунального підприємства                                                  Я.В. Рибник

 

 

 

 

 

Про розгляд проекту регуляторного акту  «Про встановлення  тарифів на послуги з  водопостачання  та водовідведення в с. Валява ».

 РІШЕННЯ

11 лютого 2020 року                                                                                                                                                                                                           №  07                                                                

с. Валява

Про розгляд проекту регуляторного акту

«Про встановлення  тарифів на послуги з

водопостачання  та водовідведення в с. Валява »

 

        Керуючись підпунктом 2 пункту «а» (власні повноваження) ст.28 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст.14, пунктом 3 ст. 31 Закону України « Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянувши проект регуляторного акту, виконавчий комітет Валявської сільської  ради

                                                     ВИРІШИВ:

 1. Доручити комунальному підприємству села Валяви  в особі начальника  Рибник Я.В. здійснити всі заходи щодо проекту регуляторного акту    « Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання  та водовідведення в с. Валява », передбачені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 2. Начальнику комунального підприємства Рибник Я.В. оприлюднити проект рішення разом з аналізом регуляторного впливу відповідно чинного законодавства.
 3. Після виконання вищезазначених заходів, проект рішення «Про затвердження тарифів  на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення які надаються КП Валяви » внести на затвердження виконавчого комітету Валявської сільської ради згідно з додатком, відповідно  чинним законодавством.
 4. Визначити виконавцем послуг по водопостачанню та водовідведенню на    території с. Валява  « Комунальне підприємство села Валяви ».
 5. Контроль за виконанням рішення залишити за сільським головою 

        Лищенко Л.О.

 

 За дорученням виконкому

 Сільський голова                                                                 Л.О. Лищенко

КОРИСТУВАЧАМ  ВОДОГОНУ  СЕЛА ВАЛЯВА

ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ

 РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ:

«Про тарифи на послуги водопостачання та водовідведення »

      Проект регуляторного акту передбачає зміну тарифів на послуги  водопостачання  та водовідведення для всіх категорій споживачів. Зауваження та пропозиції просимо надавати  в письмовій формі протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу  за адресою: с. Валява, вул. Центральна, 15 (виконавчий комітет Валявської сільської  ради).

Телефон для звернень :  98 – 2 - 35

 

 

 

ВАЛЯВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОРОДИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

ПРОЕКТ    РІШЕННЯ

 

Про затвердження тарифів на послуги
з централізованого водопостачання
та централізованого водовідведення,
які надаються КП с. Валяви

 

              Відповідно до ст. 26, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 14, пунктом 3 ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  у зв’язку зі зміною вартості складових на послуги водопостачання та водовідведення, з метою приведення тарифів у відповідність до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво та  забезпечення повноцінної господарської діяльності комунального підприємства по наданню послуг, на підставі звернення комунального підприємства КП с. Валяви,  враховуючи думку членів виконавчого комітету,  виконавчий комітет Валявської сільської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

 1. Затвердити комунальному підприємству с. Валяви  тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, відкориговані  до  економічно обґрунтованого розрахунку   (розрахунок – калькуляція додається, додаток № 1), що є невід`ємною частиною даного рішення.

     2.  Тариф вступає в дію з 01.04.2020 року.

3. Попередні тарифи на вищезазначені послуги вважати такими, що               втратили чинність.

 1. Комунальному підприємству с. Валяви  укласти із споживачами договори (зміни до договорів) на надання послуг водопостачання та водовідведення.
 2. Комунальному підприємству с. Валяви  забезпечити оприлюднення даного рішення за допомогою розміщення інформації  на стендах та дошках оголошень села у 5-ти денний термін, для доведення інформації до абонентів.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника комунального господарства    с. Валяви Рибник Я.В.

 

 

 

 За дорученням виконкому

 Сільський голова                         підпис                               Л.О. Лищенко

 

 

                                                                               Додаток до проекту рішення виконкому

                                                                              Тарифи на послуги водопостачання             

                                     

№ п/п

Підприємство надавач послуг

                              Тарифи, грн. за 1 куб. м

Населення

Бюджетні установи, організації, інші підприємства

ФОП

ціна

ціна

ціна

 

Комунальне підприємство села Валява

 

 

 

1

Водопостачання

19,30

21,20

22,10

 

водовідведення

22,50

24,70

25,80

           

             

             Аналіз регуляторного впливу  до проекту регуляторного акту

« Про тарифи на послуги водопостачання та водовідведення »

 1. Опис проблеми

 У селі Валява  в сфері надання комунальних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення   є комунальне підприємство села Валяви. Свердловини та водопровідні мережі знаходяться на балансі підприємства.

    Утримання цих засобів та виробництво комунальних послуг відбувається за рахунок коштів, сплачених споживачами. Наразі при наданні послуг з водопостачання склалася ситуація, що діючий на даний час тариф не забезпечує достатнього рівня отримання коштів на відновлення основних засобів. Цей факт ставить під загрозу подальше безаварійне забезпечення споживачів водою, безаварійну роботу інженерних мереж, що забезпечує надання цих послуг.

     Регулювання  викликане необхідністю якісного надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення . Досягнення цієї мети можливе шляхом подальшого удосконалення  системи видобування та розподілу води, підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, покращенню показників виробництва, можливістю утримання у належному стані виробничого обладнання і будівель.

 1. Цілі регулювання.

Прийняття даного рішення має на меті привести тарифи на послуги водопостачання та водовідведення , що надаються КП села Валяви до рівня, що забезпечує:

 • утримання  у належному стані засобів виробництва;
 • забезпечення розвитку виробництва, підвищення надійності, якості технологічного процесу, впровадження енергозберігаючих заходів.        
 1. Механізм регулювання.

Регуляторні цілі передбачається досягнути шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту. Рішення про тарифи на послуги водопостачання  та водовідведення  буде єдиним процедурним документом, відповідно до якого споживачам буде проводитися нарахування плати на послуги водопостачання  та водовідведення .

 1. Альтернативи.

Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акту є:

 • збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих тарифів, дана альтернатива є неприйнятною, оскільки ситуація, що склалася потребує негайного вирішення. В іншому випадку може виникнути ймовірність порушення  режиму надання послуг;
 • відмова від регулювання тарифів на послуги водопостачання  та водовідведення взагалі, дана альтернатива є неприйнятною – не відповідає чинному законодавству.

Прийняття запропонованого регуляторного акту забезпечить вирішення проблем. Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики.

 1. Вигоди та витрати.
 1. Сфера інтересів підприємства.

Вигоди:

 • відновлення  основних засобів;
 • стабільна робота підприємства.
 1. Сфера інтересів споживачів.

Вигоди:

 • отримання послуг водопостачання   та водовідведення на належному рівні.

Витрати:

 • збільшення витрат на оплату послуг.

Обґрунтування можливості досягнення цілей.

На дію  цього регуляторного акта негативно можуть вплинути такі зовнішні фактори, як значні темпи інфляції, зміни в чинному законодавстві. Можливість досягнення цілей є цілком реальною у зв’язку з тим, що метою   

 1. Термін дії регуляторного акту.

Акт приймається на необмежений строк і буде переглянутий у разі потреби.

 1. Показники результативності.

Досліджуватись та вивчатись будуть такі показники:

 1. Показник прибутковості чи збитковості підприємства.
 2. Надходження до бюджетів усіх рівнів.
 3. Рівень відшкодування тарифами витрат на послуги водопостачання та водовідведення .
 4. Витрати на відновлення основних фондів.
 5. Показники витрат та втрат ресурсів:
 • питоме споживання електроенергії;
 • втрати та не обліковані витрати води з системи подачі і розподілу води.
 1. Показники аварійності мереж:
 • кількість аварій на 1км.водопровідних мереж.
 1. Показники якості надання послуг:
 • кількість скарг на проблеми у забезпеченні безперебійними послугами;
 • кількість скарг на проблеми тиску води;
 • кількість скарг на неналежну якість води;
 • кількість скарг стосовно неналежного обслуговування споживачів(тривалий термін розгляду заяв, запитів, скарг, звернень по телефону тощо).
 1.    Заходи з відстеження результативності.

Базове дослідження здійснюється відповідно до діючих тарифів за показниками результативності, які зазначені в попередньому розділі АРВ.

   Повторне дослідження буде здійснено через рік після набрання чинності акту, але не пізніше, ніж через два роки за показниками результативності, які зазначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.

 

 

 

Начальник комунального підприємства                                             Я.В. Рибник